02
Květen
2022
|
12:47
Europe/Amsterdam

VELUX Group odchází z Ruska a Běloruska

Shrnutí

Po přerušení svých aktivit v Rusku a Bělorusku v minulém měsíci se skupina VELUX rozhodla, že provoz v těchto zemích v souvislosti s invazí na Ukrajinu ukončí trvale. Oba trhy opustí co nejdříve. 

Během nadcházejícího měsíce budou vypořádány veškeré závazky vůči věřitelům a zákazníkům, zaměstnanci společnosti budou propuštěni. Následně skupina VELUX podá žádost o dobrovolnou likvidaci v Rusku i Bělorusku, aby mohly být její provozy vyřazeny z kotace. Společnost v těchto zemích zaměstnává dohromady 72 lidí, kteří pracují v jejích prodejních kancelářích. Výrobní závody ani žádné další nemovitosti zde společnost neprovozuje. 

„Naši pozici i aktivity v Rusku a Bělorusku jsme po určitou dobu pečlivě zvažovali. Záhy po začátku invaze na Ukrajinu jsme provoz na těchto trzích pozastavili, protože v tak závažné situaci nebylo možné v našich tamních aktivitách pokračovat. Nyní jsme dospěli k rozhodnutí provoz v obou zemích rychle a legálně ukončit natrvalo,“ řekl David Briggs, CEO skupiny VELUX. 

„Aktuální status pouhého přerušení aktivit nám neposkytuje žádnou právní ochranu a může potenciálně ohrozit naše zaměstnance. Situace se navíc podstatně zhoršila. Společně s eskalujícími protisankcemi a měnícím se právním prostředím v Rusku je stále obtížnější jen nečinně přihlížet a čekat. Velice nás mrzí dopady, které toto rozhodnutí bude mít na naše zaměstnance a samozřejmě zajistíme, aby všichni dostali spravedlivé odstupné jako poděkování za jejich mnohaletou a obětavou práci,“ dodal.   

Veškeré aktivity na Ukrajině zůstávají pozastaveny 

Pozice skupiny VELUX na Ukrajině zůstává z větší části nezměněna. Její provoz je pozastaven i nadále, stejně tak vyplácí mzdy zaměstnancům, kteří aktuálně zůstávají doma. 

Na základě požadavku ukrajinské vlády a za účelem podpory zaměstnanců však povolila omezené dodávky produktů do bezpečných oblastí země a nadále zde bude platit daně a mzdy až do odvolání. 

Sdělení z minulého měsíce k tématu přerušení provozu na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku je k dispozici zde.

Pro více informací kontaktujte Stine Green Paulsen, stine.paulsen@velux.com , +4561120332.

Často používané

Skupina VELUX je vlastněna VKR Holding A/S. VKR Holding A/S současně vlastní společnost DOVISTA, která ale ve třech uvedených zemích nevyvíjí žádné aktivity. Pro více informací o skupině VELUX navštivte velux.com.