27
Červenec
2023
|
10:04
Europe/Amsterdam

Tři čtvrtiny českých domů a bytů neumějí čelit vedrům, trpí především senioři

Vlny veder, které zasáhly Českou republiku v minulých týdnech, budou v následujících dekádách ještě zesilovat. Český bytový fond přitom patří mezi nejstarší v Evropě, tři čtvrtiny českých domů a bytů proto nejsou připraveny na to, aby podobným vedrům čelily. Nutná je proto pokračující renovace zastaralého bytového fondu s důrazem na izolaci bytů a domů. Vlny veder zasahují především seniory a další zranitelné skupiny lidí, kvůli vedru loni v Evropě zemřelo 61 tisíc lidí. 

Řada neziskových organizací v čele s Hnutím DUHA a Centrem pasivního bydlení proto upozorňuje, že česká vláda musí urychleně podpořit rozsáhlé renovace a rekonstrukce starších domů. Kvalitní zateplení nejen ušetří náklady na vytápění v zimě, ale přispěje i k lepším životním podmínkám v létě a uchrání životy nejen starší populace.

Aktuální celoevropská studie IS Global uvádí, že v loňském létě kvůli vedrům v Evropě zemřelo rekordních 61.672 lidí. K největší úmrtnosti logicky došlo v jižních zemích, jako je Itálie a Španělsko, nicméně na třetím místě už je Německo. A s pokračující změnou klimatu se horko stává velkým problémem prakticky v celé Evropě, důkazem toho jsou minulé týdny s extrémními teplotami i v České republice.

Vlny veder ukazují, že modernizace našich domů je a bude pro starší a zranitelné skupiny obyvatel záchranou života. Příliš mnoho lidí přijde o své blízké předčasně jen kvůli špatné kvalitě našich domovů. Namísto toho, aby nechala lidi používat drahou a energeticky náročnou klimatizaci, může naše vláda zachránit tisíce životů cílenou podporou renovací energeticky nejméně efektivních domů a zaměřit se zejména na ty, kteří to nejvíce potřebují.

Ondřej Pašek, expert na energetiku, hnutí DUHA

Vzhledem k tomu, že extrémní teploty se stávají novou normou, odborníci odhadují, že pokud nebudou zavedena účinná a efektivní opatření ke zmírnění veder, může na evropském kontinentu do roku 2030 zemřít v průměru 68 116 lidí a do roku 2050 dokonce 120 610 lidí.

Více než tři čtvrtiny českých bytových domů mají špatné izolační podmínky, 60 % bytů postavených před rokem 1980 je zatepleno jen částečně nebo vůbec.

Právě dostatečné zateplení domácností je jedním z hlavních důvodů pro rekonstrukce. Zájem o zateplení je tažen především ochranou před zimou a úsporou energií, nicméně stále silnější je i efekt ochrany před letními vedry. Stát těmto rekonstrukcím pomáhá např. formou dotací v programu Nová zelená úsporám, která je nově cílena i na nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Podle neziskových organizací je však současná podpora nedostatečná. Česká republika potřebuje podle nich doplnit stabilní a dlouhodobý program Nová zelená úsporám o bezplatné poradenství a pomoc s dobře cílenými doplňkovými opatřeními pro nízkopříjmové domácnosti v jedno- a vícebytových domech, přípravu projektů a nízkoúročené úvěry. Stejně důležité je najít podpůrná opatření pro nízkopříjmové skupiny, které žijí v nájemním bydlení.

Organizace proto vyzývají vládu, aby podnikla zásadní kroky k zajištění odolnějších domů v budoucnu, a předešla tak vysoké nadměrné úmrtnosti: Země EU v současné době jednají o nové dohodě, která stanoví minimální standardy energetické náročnosti budov prostřednictvím směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD). Přijetí této dohody by přitom výrazně přispělo k ochraně nejzranitelnějších skupin obyvatelstva.

Součástí vládní politiky musí být i pokračující odklon od plynových kotlů a uhlí a přechod na alternativní řešení, jako jsou elektrická tepelná čerpadla. "V rámci rekonstrukce budovy je nutné myslet na opatření proti letnímu přehřívání. Dobrá tepelně izolační obálka v létě zadržuje teplo a v zimě chrání před chladem. Rozhodně by se nemělo zapomínat na vnější zastínění oken, která jsou nejčastějším zdrojem přehřívání. K udržení příjemné teploty přispívá také řízené větrání s rekuperací tepla. Neuvážená instalace chlazení (klimatizace) může způsobit více problémů než užitku. Proto je lepší přehřívání předcházet," vysvětluje konzultant pro úspory energie ve společnosti Centrum pasivního domu Michal Čejka.

V kvalitních a dobře izolovaných budovách podle něj žije stále jen menšina populace. „Přitom je to řešení, které chrání jak před letními vlnami veder, tak před vysokými účty za energie v zimě. Proto podporujeme snahy o urychlení renovací, například v souvislosti s právě projednávanou směrnicí o energetické účinnosti budov,“ uzavřel. 

Poznámky a doplňující informace pro editory:

-          Více než 70 % českého bytového fondu potřebuje rekonstrukci (zdroj: ISSUU)

-          Energetická chudoba trápí až milion obyvatel ČR (zdroj: Hnutí Duha)

-          Téměř dvě třetiny všech českých domácností bydlí v rodinných domech (zdroj: ISSUU)

-          79 % českých domácností bydlí ve vlastním domě či bytě. Je to jedno z nejvyšších čísel v Evropě, průměr v EU je 70 % (zdroj: Eurostat)

 

O směrnici EPBD 

Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) je aktuálně projednávaný právní předpis EU, který stanoví akční plán na renovaci evropských budov a zavádění technologií, jako jsou tepelná čerpadla a solární panely, s cílem snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů.

Podle směrnice EPBD bude česká vláda pověřena vypracováním národního plánu modernizace českých domů, škol, nemocnic a dalších budov. Budovy, které nejvíce plýtvají energií, budou opraveny jako první, aby byli lidé chráněni před vysokými účty za energii a energetickou chudobou. EPBD zmodernizuje české budovy, které budou odolnější a účinnější.

V Evropském parlamentu byla směrnice EPBD v březnu schválena drtivou většinou hlasů. Jednání nyní vstoupila do fáze trialogu, v němž je česká vláda zastoupena přímo prostřednictvím Evropské rady.

 

O skupině VELUX

Již více než 80 let skupina VELUX pomáhá lidem proměnit vnitřní prostory budov pomocí denního světla a čerstvého vzduchu, které přivádí dovnitř střechou. Náš výrobní program zahrnuje střešní okna a světlíky, venkovní stínění na ochranu před horkem, dekorativní rolety a žaluzie, montážní doplňky a řešení pro chytrou domácnost. Vytvářením prosvětlenějších, zdravějších a udržitelnějších míst pro práci, učení, hru i zábavu zlepšujeme každodenní život lidem po celém světě. Pracujeme v globálním měřítku – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a po celém světě máme přibližně 11 500 zaměstnanců. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným zcela vlastněná neziskovými charitativními nadacemi (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodinou. Pro více informací navštivte www.velux.com.