27
Duben
2023
|
10:00
Europe/Amsterdam

Češi rádi dobíjejí energii v přírodě, 4 z 5 vyrážejí ven alespoň jednou týdně

Pobyt v přírodě, dostatek čerstvého vzduchu a denního světla významně přispívá k lepší psychické pohodě. Češi proto pravidelně vyrážejí do přírody a rádi by bydleli v její blízkosti. Více než 80 % obyvatel České republiky připouští, že do přírody vyrážejí alespoň jednou týdně, 16 % tam míří každý den. Doma pak mají rádi denní světlo, čerstvý vzduch, příjemnou teplotu i dostatek soukromí. Dostatek přirozeného světla v denních hodinách následně v noci zlepšuje kvalitu spánku, připouští třetina lidí.

Obyvatelé České republiky v přírodě tráví stále více času. Podle aktuálního průzkumu výzkumné agentury Ipsos pro VELUX 83 % lidí připouští, že do přírody vyrážejí alespoň 1x týdně, přes polovinu lidí míří do přírody několikrát týdně a 16 % dokonce každý den. „K výraznému nárůstu obliby pobytu v přírodě došlo v době covidových lockdownů. Vycházka do nejbližšího parku či lesa byla často jedinou možností, jak se dostat ven.  Lidé si tak uvědomili, že pro zachování duševního zdraví je pobyt v přírodě, dostatek přirozeného světla a čerstvý vzduch velmi důležitý. Na pohyb v přírodě si zvykli, je to jeden z mála pozitivních důsledků covidu,“ vysvětluje psycholožka Nikola Brandová.

Pouze 7 % obyvatel ČR připouští, že do přírody míří jen výjimečně. Pozitivní vliv přírody potvrzuje i aktuální průzkum: 87 % dotázaných uvádí, že se cítí v dobré náladě, pokud tráví čas v přírodě. A 89 % lidí říká, že pobyt blízko přírody je důležitým aspektem duševního zdraví.

Průzkum potvrzuje, že dostatek přirozeného světla, čerstvý vzduch a pravidelný pobyt v přírodě jsou velmi důležitými faktory pro životní pohodu. Plných 93 % lidí říká, že pro jejich zdraví je důležité denní světlo, 61 % jej dokonce považuje za velmi důležité. A dvě třetiny přiznávají, že pozorují rozdíl ve své náladě, pokud tráví čas v místnosti s dostatečným denním světlem oproti místnosti, kde je světla málo. Právě čerstvý vzduch (74 %) a denní světlo (66 %) jsou nejdůležitějšími faktory pohody i doma. K psychické rovnováze pak přispívá i příjemná teplota (pro 59 % lidí), dostatek soukromí (55 %) a málo hluku (48 %).

Tři čtvrtiny lidí (77 %) si také všímají, že se jejich duševní rozpoložení negativně mění v okamžiku, kdy tráví čas v prostředí bez denního světla a čerstvého vzduchu. A 84 % připouští, že množství denního světla v jejich domově zlepšuje jejich náladu. Třetina lidí je pak přesvědčena o tom, že dostatek přirozeného světla v denních hodinách následně pozitivně ovlivňuje i kvalitu nočního spánku.

Dostatek denního světla a příliv čerstvého vzduchu přispívají nejen k duševnímu, ale i k fyzickému zdraví. Přitom právě málo denního světla a nedostatečná ventilace patří mezi hlavní nedostatky nejen bydlení, ale i veřejných budov.

Marek Petrík, architekt společnosti VELUX

VELUX patří mezi světové lídry v oblasti zdravého bydlení, prostřednictvím svých střešních oken a dalších produktů už 80 let napomáhá zlepšovat vnitřní klima domácností i veřejných budov především tím, že jsou vnitřní prostory dostatečně prosvětleny a mají stálý příliv čerstvého vzduchu. „Přístup k dennímu světlu doma nebo na pracovišti zajišťuje lepší náladu, snižuje sklony k depresím, vylepšuje náš spánek, pomáhá s vytvářením dostatečného množství vitamínu D. I proto prakticky všechny naše inovace míří směrem k dostatku denního světla a čerstvého vzduchu a odstraňování všech rizik vnitřního klimatu,“ dodal marketingový manažer společnosti VELUX Zdeněk Okáč.

Průzkum byl zrealizován v březnu 2023 na vzorku 1000 respondentů z celé České republiky. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Podle průzkumu společnosti VELUX Healthy Home Barometer 2022 je jeden ze tří Evropanů ohrožen rizikem nevhodného vnitřního klimatu (nedostatkem denního světla, chladem, hlukem, vlhkostí a plísněmi). Konstantní příliv čerstvého vzduchu – ať už větráním, nebo kvalitní vzduchotechnikou – je základem zdravého prostředí v budovách. Lidské biorytmy i psychiku zároveň výrazně ovlivňuje přirozené denní světlo.

O skupině VELUX

Již více než 80 let skupina VELUX pomáhá lidem proměnit vnitřní prostory budov pomocí denního světla a čerstvého vzduchu, které přivádí dovnitř střechou. Náš výrobní program zahrnuje střešní okna a světlíky, venkovní stínění na ochranu před horkem, dekorativní rolety a žaluzie, montážní doplňky a řešení pro chytrou domácnost. Vytvářením prosvětlenějších, zdravějších a udržitelnějších míst pro práci, učení, hru i zábavu zlepšujeme každodenní život lidem po celém světě. Pracujeme v globálním měřítku – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a po celém světě máme přibližně 11 500 zaměstnanců. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným zcela vlastněná neziskovými charitativními nadacemi (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodinou. Pro více informací navštivte www.velux.com.