28
Listopad
2019
|
14:58
Europe/Amsterdam

Nejodpovědněji v Česku podniká výrobce střešních oken VELUX

Shrnutí

Brno, 25. listopadu 2019Společnost VELUX Česká republika se stala absolutním vítězem prestižní soutěže udržitelného podnikání a odpovědného chování TOP Odpovědná firma roku 2019. Odborná porota označila její strategii a přístup za nejširší a nejudržitelnější v celé České republice a udělila VELUXu titul Leader. Protože se společnost do soutěže zapojila vůbec poprvé, získala navíc také titul Skokan roku.

Společnost VELUX získala absolutně nejvyšší celkový rating, konkrétně 94 %. Porota složená z více než padesáti nezávislých odborníků ocenila zejména důsledné naplňování jasně pojmenovaných a měřitelných ambicí, jak na úrovni dlouhodobé strategie udržitelnosti, tak v konkrétních iniciativách, například vzdělávání zaměstnanců, snižování uhlíkové stopy nebo podpoře komunit.

„Příkladné chování k obchodním partnerům, zákazníkům i zaměstnancům, ohleduplnost vůči životnímu prostředí, vracení zisku zpět do společnosti a přispívání k udržitelnému rozvoji společnosti – to vše již dlouhá desetiletí děláme. Jen jsme na to kvůli kulturně podmíněné a pro nás jako dánskou firmu přirozené zdrženlivosti začali více upozorňovat až letos,“ uvádí k úspěchu generální ředitelka VELUX Česká republika Dagmar Plevačová a připomíná, že společenskou odpovědnost má VELUX přímo v genech. Už sám zakladatel firmy Villum Kann Rasmussen totiž vložil většinu akcií svého podniku do dobročinných organizací, které skupinu VELUX vlastní, a dnes rozdělují každý rok okolo 49 % zisku na projekty podporující například rozvoj vědy a kultury nebo ochranu klimatu. Jen v České republice podpořily nadace VELUXu od roku 2013 veřejně prospěšné projekty celkovou částkou více než 224 milionů korun.

Vizi Modelové společnosti, která určuje způsob podnikání VELUXu dodnes, formuloval Villum Kann Rasmussen už v roce 1965. Podle Dagmar Plevačové jde o důkaz, že udržitelné podnikání může představovat velmi úspěšný byznys model: „Jako leader segmentu cítíme potřebu inspirovat a ukázat možnou cestu v podnikání také ostatním. Věříme, že díky tomu odváží podnikat zodpovědně a udržitelně další firmy.“

Důraz na kvalitní vztahy i ekologii

VELUX získal vysoké bodové hodnocení ve všech posuzovaných oblastech, tedy strategii, HR a diverzitě, dodavatelsko-odběratelském řetězci, životním prostředí a podpoře komunit. Porota například ocenila, že cíleně usiluje o příkladné vztahy s dodavateli, odběrateli i koncovými klienty, kterým poskytuje nadstandardní služby. Českému zastoupení se také velmi dobře daří implementovat do tuzemských reálií skandinávskou firemní kulturu založenou na vysoké míře tolerance, příjemném pracovním prostředí, kvalitě vztahů na pracovišti a v neposlední řadě také rovných příležitostech. „Již dnes jsme jednou z mála společností, kde je jak v seniorním managementu, tak v celém týmu, 50% zastoupení žen. V českém stavebnictví je přitom průměrné zastoupení žen ve vedoucích pozicích 7,1 %. Aktuálně navíc ještě jednáme o podpoře Charty diverzity,“ doplňuje Dagmar Plevačová.

Velký důraz klade VELUX i na ochranu životního prostředí, kde se věnuje všem klíčovým oblastem s dopadem na jeho činnost. Závazek snížení uhlíkové stopy o 50 % přijal VELUX již v roce 2007, tedy ještě v době, kdy se většina firem snažila riziko klimatických změn bagatelizovat. Při výrobě uplatňuje princip Zero Waste a recykluje 97 % odpadu. Z obnovitelných zdrojů získává 22 % energie. Již v roce 2018 tak dosáhl snížení uhlíkové stopy oproti roku 2007 o 43 % a závazek 50% redukce naplní v roce 2020. Zároveň šetří lesy a z 99 % zpracovává certifikované dřevo. Pro srovnání: pouze 30 % celosvětově obchodovatelného dřeva má certifikát udržitelnosti.

„Úspěchu v soutěži TOP Odpovědná firma roku si velmi vážíme a určitě se jí rádi zúčastníme i příští rok,“ dodává Dagmar Plevačová s tím, že VELUX právě připravuje Strategii 2030, která bude obsahovat ještě ambicióznější cíle a formuluje vizi na období dalších 10 let.

Info pro editory:

TOP Odpovědná firma je nezávislou cenou platformy Byznys pro společnost, která ji uděluje už 16 let. Cílem je ocenit a zviditelnit firmy s dlouhodobou strategií, jasnými cíli a komplexním odpovědným přístupem k podnikání, který přináší udržitelnost jim i společnosti. Jedná se o nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem v České republice. Letošní hodnocení mělo poprvé formu ratingu přístupu k jednotlivým oblastem udržitelnosti a odpovědnosti. Více informací o výsledcích najdete na https://byznysprospolecnost.cz/bps-top-odpovedna-firma-2019-leadery-odpovedneho-podnikani-jsou-velux-vodafone-skanska-skupina-cez-a-plzensky-prazdroj/