25
Únor
2016
|
01:00
Europe/Amsterdam

TIP ODBORNÍKA

Tomáš Švec, produktový manažer společnosti VELUX

1. Jak funguje světlovod?
Světlovody VELUX přinášejí přirozené světlo do podstřešních prostorů, v nichž není možná montáž jiného než umělého zdroje osvětlení. Světlovod prochází třemi úrovněmi domu: začíná na střeše, pokračuje podhledem a končí v interiéru.
1. Na střeše se nachází čtvercový osazovací rám, který do ní dokonale zapadá a na pohled vypadá jako běžné střešní okno.
2. Střešní konstrukcí prochází pevný vysoce odrazivý tubus, který po nastavení může dosáhnout délky až 6 metrů. Tímto způsobem mohou do interiéru proniknout téměř všechny sluneční paprsky.
3. Na konci světlovodu se nachází stropní difuzor typu EdgeGlow – na své boční straně má pás vyrobený z čirého skla. Díky tomu je rozptyl denního světla v interiéru rovnoměrnější.

2. Kolik typů světlovodů VELUX nabízí?
V sortimentu společnosti VELUX si lze vybrat ze tří typů světlovodů, přičemž dva z nich jsou určeny pro šikmé střechy a jeden pro střechy rovné. Světlovod typu TLR je určený do šikmých střech s plochou střešní krytinou, zatímco typ TWR lze použít do šikmých střech s profilovanou střešní krytinou. Varianta světlovodu TCR je vhodná k instalaci do rovných střech.

3. Neztratí se světlo při průchodu světlovodem?
Vysoce odrazivý tubus dosahuje odrazivosti až 98 %. Díky tomu se do interiéru mohou dostat prakticky všechny světelné paprsky. Pro lepší představu: osvětlení takovýchto prostor dosahuje i během oblačných dnů intenzity klasické 60W žárovky.

4. Jaká je maximální délka světlovodu?
Nová generace světlovodů VELUX dosahuje v interiéru díky obrubě stropního difuzoru typu EdgeGlow z čirého skla lepších světelných vlastností. Světlovody jsou rovněž výjimečné svým flexibilním zámkovým systémem Flexi-klik. Díky univerzálnímu systému je možno připojit buďto rovný díl nebo koleno. Světlovod lze díky tomu prodloužit až na 6 m. U světlovodu velice záleží na orientaci horní části vůči ke světovým stranám. Ideální je osazení horního rámu na jižní stranu, kde je množství denního světla největší.

5. Na co je dobré si dát při montáži světlovodů pozor?
Pro zkušené pracovníky je montáž světlovodů jednoduchá. Nejdůležitější je předcházet chybám, které mohou následně obyvatelům domu zkomplikovat život. Nejčastější chybou, s níž se setkáváme, je nesprávné napojení parotěsné fólie světlovodu na parotěsnou fólii stavby.

TIP ODBORNÍKA
Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX

1. Proč bych měl uvažovat o světlovodu?
Denní světlo zvyšuje kvalitu života v domě. Dokáže proměnit i ten nejméně útulný prostor v plnohodnotnou součást domu. Denní světlo je zadarmo a v interiéru dokáže doslova zázraky. Nezanedbatelným přínosem dostatku denního světla je i to, že šetří zdroje elektrického osvětlení a tím i finanční prostředky. V místech, kam nelze umístit fasádní nebo střešní okna, se osvědčují právě světlovody.

2. Ve kterých místnostech bychom měli o světlovodech uvažovat?
Světlovody lze v domě umisťovat prakticky kamkoli. Majitelům se výborně osvědčují zejména v místnostech uprostřed dispozice rodinných domů. Pomáhají vytvářet přirozené prostředí v šatnách, koupelnách, vstupních halách či na chodbách. Spolehlivě poslouží rovněž jako doplňkový zdroj osvětlení v rozlehlejších místnostech – postačí je umístit do jejich nejhlubších částí.

3. Do jakého místa střechy je vhodné světlovody umístit?
Světlovod svou funkci plní nejlépe, pokud se jeho tubus umístí kolmo k podlaze. Má-li přivádět denní světlo do středu dispozice, doporučuje se umístit ho co nejblíže hřebenu střechy. Místnosti budou osvětlené nejintenzivněji, bude-li osazen na jižní straně. To bude mít pozitivní vliv na množství přiváděného světla, a to i tehdy, pokud je tubus o 40 cm delší.

4. Je možno světlovod do střechy nainstalovat i dodatečně?
Ano, světlovod lze namontovat i dodatečně. Vždy se ale doporučuje promyslet tento způsob osvětlení interiéru už při návrhu stavby. Za tím účelem jsou na webových stránkách www.velux.cz v sekci Odborníci k dispozici bezplatné programy, jako například VELUX Daylight Visualiser. Ten umožňuje architektům a projektantům vytvářet vizualizace zohledňující míru prosvětlení interiéru denním světlem a také stanovovat koeficient denního osvětlení v místnosti.

V praxi se však běžně stává, že investor podcení počet prvků přivádějících do interiéru denní světlo. Následně pak hledá řešení – například ve formě světlovodů. Při hledání optimálního počtu světlovodů a dosažení výborných světelných podmínek pomůže program LUX kalkulátor.

5. Lze světelné poměry v místnosti změřit i jiným způsobem?
V Google Play nebo App Store je dostupná bezplatně ke stažení aplikace pro chytré telefony a tablety LUXMETR. Po jejím stáhnutí lze okamžitě měřit světelné poměry v interiéru i v exteriéru. Orientačně naměřené hodnoty lze rovnou porovnat s doporučenými hodnotami pro danou místnost.

O společnosti VELUX

Posláním společnosti VELUX je vyvíjet a neustále zdokonalovat výrobky, které do podkrovních prostor přivádějí více denního světla a čerstvého vzduchu, umožňují velkorysý výhled do okolí a zároveň jsou v souladu s moderními trendy v architektuře. Sortiment společnosti VELUX zahrnuje široký výběr střešních oken, světlovodů i řešení pro ploché střechy. V nabídce je také nepřeberné množství stínicích a dekorativních doplňků různých designů – rolety, žaluzie, velmi účinné venkovní markýzy a rolety a nová kategorie římských rolet. U většiny výrobků si také lze vybrat způsob jejich ovládání – manuální nebo pohodlné dálkové na elektrický či solární pohon. Výhodou solárního pohonu je kromě šetrného přístupu k přírodě také instalace bez nutnosti přívodu jakýchkoli kabelů.

Společnost VELUX vlastní výrobní závody v 11 zemích světa a obchodní společnosti v téměř 35 zemích. Jako taková patří k nejsilnějším společnostem v oblasti průmyslu stavebních hmot na světě. Její výrobky se prodávají ve většině zemí světa. Skupina VELUX zaměstnává přibližně 10 000 zaměstnanců. Podstatnou částí filozofie společnosti VELUX je snaha podporovat společenské dění a pomáhat potřebným. K tomu slouží nadace VELUX, přičemž konkrétně nadace VILLUM FONDEN působí i na území České republiky.

Skupina VELUX za sebou má více než sedmdesátiletou historii a je i dnes, poměrně unikátně, stále rodinným podnikem. Vlastníkem je společnost VKR Holding A/S, která je plně v majetku zakladatele společnosti a jeho rodiny. V loňském roce navíc společnost VELUX oslavila výročí 25 let na českém trhu, bez nadsázky tak již čtvrt století prosvětluje česká podkroví.