13
Leden
2022
|
12:29
Europe/Amsterdam

Dětem chybí přirozené denní světlo. Jak je chránit před syndromem přírodního deficitu?

Shrnutí

Většina dnešních dětí tráví velkou část dne uvnitř a při tom sledují obrazovky svých mobilních zařízení. Toto je typický obrázek současného dětství. Nová studie „HEAD DOWNERS 2021“ společnosti VELUX, která vznikla na základě průzkumu realizovaného v osmi evropských zemích včetně České republiky, se zabývá kontaktem člověka s přírodou a ukazuje na skutečnost, že dnešní děti mají mnohem slabší vztah k přírodě než předchozí generace. Většina dětí zůstává doma, kde jsou ponořeny do světa obrazovek, což se nepříznivě odráží na jejich zdraví.

Řada studií potvrzuje, že děti, které často chodí do přírody, jsou méně agresivní, mají menší tendence k hyperaktivitě a budují si silnější imunitní systém. Parky a hřiště najdeme snad ve všech školách, obecně je známo, že tyto venkovní prostory u dětí podporují jejich sociální začleňování. Trávením času venku se děti také učí, jak si vzájemně pomáhat a být spolu v kolektivu. Jen samotný pohled na přírodu z okna u lidí snižuje hladinu stresu a pozitivně reguluje tep. Nicméně existují děti, které v kontaktu s přírodou nejsou vůbec. Jejich rodiče u nich poté řeší problémy, které se obecně nazývají syndrom přírodního deficitu.

Syndrom přírodního deficitu je pojem, který poprvé definoval Richard Louv, autor knihy Poslední dítě v lese. Kniha představuje fenomén dětí, které ztrácí kontakt s přírodou, a problémy chování, které u nich vznikají kvůli nedostatku času stráveného venku. Mezi nejčastější poruchy chování u těchto dětí patří: snížená koncentrace, hyperaktivita, ztráta fyzické zdatnosti, civilizační choroby (obezita, cukrovka apod.), a dokonce i krátkozrakost. Na problém nedostatku kontaktu s přírodou poukazovali zejména respondenti, kteří jsou sami rodiči, obzvláště pak rodiče dětí ve věku 15 ̶ 18 let (76 % respondentů).

Může být příroda pro děti atraktivní? 

Nová studie „HEAD DOWNERS 2021“ společnosti VELUX potvrdila, že dnešní generace dětí má mnohem méně kontaktu s přírodou než předešlé generace. Tento názor sdílí skoro 90 % českých respondentů. Mnozí z nich si pamatují kouzlo svého dětství bez přístupu k moderním technologiím. Celkem 76 % respondentů uvedlo, že dnes existuje řada jiných aktivit, které jsou pro děti a dospívající atraktivnější než trávení volného času venku. 

Rodiče připouštějí, že problémem dnešní generace dětí je závislost na technologiích, to potvrdilo 89 % z českých respondentů. Více než polovina respondentů (61 %) jednoznačně souhlasí, že čas, který děti a dospívající tráví před obrazovkami svých mobilních zařízeních, byl měl být kontrolován. V České republice si toto myslí více než 87 % dospělé populace. Nicméně snaha odpoutat dospívající od moderních technologií může vyvolat námitku, zda o opravdové přiblížení se k přírodě stojíme i my sami. Být vzorem je pro výchovu dětí naprosto klíčové. Je důležité jít dětem příkladem a ukázat jim, co vše můžeme díky napojení se na přírodu získat, a proč je to důležité na každodenní bázi.

Děti si zaslouží více denního světla a čerstvého vzduchu   

Od moderních technologií se nemůžeme jednoduše odstřihnout, je tedy nutné hledat správnou rovnováhu. Zároveň je důležité dostat více přírody do našich domovů. Přirozené světlo, čerstvý vzduch a uklidňující kontakt s přírodou zlepšuje biorytmy našeho těla, zároveň podporuje naší kreativitu, invenci a pocit štěstí. Nejdůležitějším faktorem pro naše přiblížení se k přírodě je přístup k dennímu světlu, čerstvému vzduchu a výhledu do neohraničeného prostoru. I proto je žádoucí si doma vytvořit příjemný kout, kde budeme moci pozorovat a obdivovat přírodu.

Na naši duševní pohodu a kognitivní funkce má nedocenitelný dopad přístup k dennímu světlu a čerstvému vzduchu. I když nemáme dům se zahradou, je důležité mít každodenní kontakt s přírodou. Pro mnohé dospělé je výhled z okna chvíle relaxace a sebereflexe. Pro děti je to příležitost pozorovat stromy, ptáky, hvězdy nebo mraky, o kterých víme tak málo. Vyplácí se také společné aktivity s dětmi, jako např. sázení rostlin. Děti vrší zeminu do květináčů, pozorují klíčení a růst květin na okenních parapetech, pro děti to jsou vždy chvilky zábavy a spokojenosti. Každý malý kousek zeleně poskytuje lidem kontakt s přírodou a přináší jim důležitý benefit.

Zpráva „HEAD DOWNERS 2021“ byla připravena na základě CAWI výzkumu, který v září 2021 uskutečnila skupina VELUX ve spolupráci s agenturou Kantar. Sběr dat se zaměřil na respondenty z osmi zemí ze střední Evropy – Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska. Reprezentativní vzorek čítá u každé země 301 respondentů, celkem odpovídalo 2408 osob. Průzkum přinesl informace o životním stylu dnešních Evropanů a poukázal na napětí, které panuje mezi životem v civilizaci a potřebou spojit se s přírodou.

O společnosti VELUX

Skupina VELUX již 80 let vytváří lepší podmínky bydlení pro lidi na celém světě tím, že jim umožňuje maximálně využít denní světlo a čerstvý vzduch přicházející střechou. Náš výrobní program zahrnuje střešní okna a modulární světlíky, dekorativní žaluzie, produkty stínicí slunce a rolety, jakož i instalace a inteligentní řešení pro domy. Tyto produkty pomáhají zajistit zdravé a udržitelné klima v interiéru, kde lidé pracují, učí se, bydlí, nebo si hrají. Pracujeme v globálním měřítku – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a máme na celém světě asi 10 200 zaměstnanců. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným zcela vlastněná neziskovými charitativními nadacemi (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodinou. V roce 2017 měl VKR Holding celkový obrat 2,5 miliardy eur a nadace VELUX poskytly charitativní dary ve výši 168 milionů eur. Další informace naleznete na adrese www.velux.com.