Tři rodinné domy Libocká

Projekt: 2015–2016

Realizace: 2016–2017, dokončení interiérů 02/2018

Autor: Martin Čeněk

Spolupráce: Jiří Bartoň, Lenka Brandejská, Jan Margold, Jindřiška Hüttnerová, Tomáš Balažovič, Jakub Nová, Petr Fůsek, Petr Adamec

Foto: Martin Čeněk

Užitná plocha: 778 m2

Zastavěná plocha: 293 m2

Obestavěný prostor: 3165 m3

Řadové rodinné domy jsou zasazeny do stávající zástavby podél ulice Libocká. Na východní straně k novému objektu přiléhá trojice domů původní řadové zástavby, která pevně drží uliční čáru. Na západní straně pozemek sousedí s cestou na bývalý hřbitov při Oboře Hvězda, který k parcele přiléhá na jihu. Za touto cestou se nachází expresivněji pojatá rodinná vila, která je od uliční čáry výrazně ustoupena a vygradována k nárožní hmotě.Soubor tří rodinných domů byl navržen jako jednoduchý objekt hmotově reflektující kontext, s tvarem i materiály odvolávajícími se na tradiční architekturu, avšak použitými tak, aby došlo ke sjednocení stavby do prosté homogenní hmoty. Parter rytmizují dva bloky vstupních schodišť, jeho zbytek je ustoupen výrazně pod hlavní hmotu stavby. Opticky tedy stavba umožňuje rozšíření velmi stísněného uličního profilu, zároveň je ale pevně držena historická uliční čára, výška říms i hřebene. Veřejný parter je od soukromé zahrady oddělen výškově. Do rušné ulice na severní straně jsou v domě orientovány převážně servisní provozy, z čehož (spolu s energetickým konceptem) logicky plyne nižší fenestrace této fasády. Objekt je koncipován jako energeticky pasivní, vybavený tepelnými čerpadly vzduch-vzduch a nuceným větráním s rekuperací tepla.

 

Kolekci fotografií k této referenci je možné stáhnout zde.

Při zveřejnění fotografií z této reference vždy, prosím, uveďte jméno architekta a fotografa.

O společnosti VELUX

Již téměř 80 let skupina VELUX vytváří lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňuje jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny. V našem výrobním programu jsou střešní okna a výrobky pro prosvětlení ploché střechy i široká škála ozdobných prvků a žaluzií, rolet, instalačních řešení a inteligentních ovládacích prvků pro domácnosti. Tyto produkty přispívají k zajišťování zdravého a udržitelného prostředí v interiérech pro práci a studium i hru a potěšení. Fungujeme globálně – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a na celém světě zaměstnáváme na 9 500 lidí. Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, jejíž akcie drží několik nadací a rodina. Další informace naleznete na webových stránkách www.velux.cz.