20
Březen
2023
|
14:01
Europe/Amsterdam

Češi jsou v pohodě, muži víc než ženy, špatně se cítí jen 8 % z nás. Pomáhá denní světlo a čerstvý vzduch

Přes řadu negativních vlivů posledních let se obyvatelé České republiky stále cítí duševně fit. Pouze 8 % lidí považuje své duševní zdraví a pohodu za špatné. K duševní pohodě potřebují lidé hlavně dobrou atmosféru v rodině a zdraví, nejvíce negativně na ně naopak působí stres v práci. Negativní faktory si přitom výrazně více připouštějí ženy. Mezi jednotlivými kraji v ČR jsou přitom poměrně výrazné rozdíly. Lepší náladě a psychickému zdraví pomáhá denní světlo, čerstvý vzduch i pravidelný pohyb v přírodě.

Z aktuálního průzkumu společnosti Ipsos pro VELUX při příležitosti dnešního Světového dne štěstí vyplývá, že obyvatelé České republiky jsou v drtivé většině v dobré psychické kondici. Přestože následky covidových lockdownů i nejistoty spojené s válkou na Ukrajině silně rezonují společností a ovlivňují psychickou pohodu, 53 % obyvatel České republiky považuje své duševní zdraví a psychickou pohodu za dobré, dalších 14 % dokonce za výborné. Čtvrtina lidí hodnotí svůj psychický stav průměrně, pouze 8 % z nás říká, že se mají po psychické stránce špatně.

„V poslední době určitě vidíme nárůst osob, které vyhledávají pomoc v souvislosti se svým duševním zdravím. Důraz na psychické zdraví je důležitější víc než kdykoli předtím, žijeme v době plné stresu, možných nejistot. Psychické problémy bychom neměli podceňovat, měli bychom se jim pokusit předcházet a myslet na naši duševní pohodu. Mezi největší stresové faktory patří aktuální situace ve světě i u nás (válka na Ukrajině, inflace a s ní spojená ekonomická krize), vztahy, ať už partnerské, rodinné, či pracovní, finanční situace, stres v práci, zdraví vlastní i nejbližších,“ říká psycholožka Nikola Brandová s tím, že stres a duševní nepohodu více odnášejí ženy než muži.

Podle aktuálního průzkumu se ve výborné psychické pohodě cítí 17 % mužů a jen 10 % žen. Za dobrý považuje svůj psychický stav 55 % mužů a 51 % žen, naopak špatně se po psychické stránce cítí 7 % mužů a 9 % žen.

Už v pohádkách se často mluvilo o tom, že pro zdraví je důležitý čerstvý vzduch a denní světlo. V dnešní době to platí dvojnásob. Jednoduchou radou pro zachování duševního zdraví je tak mimo jiné pravidelný pohyb, pobyt v přírodě, dostatek přirozeného světla doma i v práci a čerstvý vzduch.

Nikola Brandová, psycholožka

Pozitivní vliv přírody potvrzuje i aktuální průzkum: 87 % dotázaných uvádí, že se cítí v dobré náladě, pokud tráví čas v přírodě.

„Naši náladu ovlivňuje hormon serotonin, často nazývaný jako hormon štěstí nebo hormon dobré nálady. Podle četných studií ovlivňuje serotonin nejen pocit štěstí, ale může také snižovat nepříjemné pocity strachu a úzkosti. Hladinu serotoninu v našem těle můžeme optimalizovat například pohybem venku, dostatkem spánku nebo přísunem jasného světla. Právě proto má přirozené denní světlo a čerstvý vzduch na naši náladu tak pozitivní dopad,“ uzavřela Nikola Brandová.

Průzkum ukazuje, že velmi důležitými faktory pro životní pohodu jsou dostatek přirozeného světla, čerstvý vzduch 
a pravidelný pobyt v přírodě. Plných 93 % lidí říká, že pro jejich zdraví je důležité denní světlo, 61 % jej dokonce považuje za velmi důležité. A dvě třetiny přiznávají, že pozorují rozdíl ve své náladě, pokud tráví čas v místnosti s dostatečným denním světlem oproti místnosti, kde je světla málo.

Tři čtvrtiny lidí (77 %) si také všímají, že se jejich duševní rozpoložení negativně mění v okamžiku, kdy tráví čas v prostředí bez denního světla a čerstvého vzduchu. A 84 % připouští, že množství denního světla v jejich domově zlepšuje jejich náladu. „Dostatek denního světla a příliv čerstvého vzduchu přispívají nejen k duševnímu, ale i k fyzickému zdraví. Přitom právě málo denního světla a nedostatečná ventilace patří mezi hlavní neduhy nejen bydlení, ale i veřejných budov,“ vysvětluje architekt společnosti VELUX Marek Petrík.

VELUX patří mezi světové lídry v oblasti zdravého bydlení, prostřednictvím svých střešních oken a dalších produktů už 80 let napomáhá zlepšovat vnitřní klima domácností i veřejných budov především tím, že jsou vnitřní prostory dostatečně prosvětleny a mají stálý příliv čerstvého vzduchu. „Přístup k dennímu světlu doma nebo na pracovišti zajišťuje lepší náladu, snižuje sklony k depresím, vylepšuje náš spánek, pomáhá s vytvářením dostatečného množství vitamínu D. I proto prakticky všechny naše inovace míří směrem k dostatku denního světla a čerstvého vzduchu a odstraňování všech rizik vnitřního klimatu,“ dodal marketingový manažer společnosti VELUX Zdeněk Okáč.

Za nejdůležitější pro vlastní psychickou pohodu považují lidé atmosféru v rodině (36 %), naopak největším spouštěčem psychických problémů je stres v práci (20 %). Mezi další důležité faktory patří i vlastní zdraví nebo aktuální počasí, naopak jen 5 % lidí připouští, že na jejich psychické zdraví má vliv aktuální dění v ČR i ve světě.

Stresem v práci se přitom nejvíce nechávají ovlivnit mladí lidé do 26 let, stresuje se téměř každý třetí. Naopak s rostoucím věkem rostou obavy o zdraví. Zatímco vlastní zdravotní situaci řeší jen 9 % mladých lidí, 
ve věkové skupině přes 50 let už je to přes 20 %.

Mezi jednotlivými kraji v České republice jsou přitom poměrně velké rozdíly. Zatímco v Libereckém kraji hodnotí svou psychickou pohodu jako dobrou nebo výbornou 84 % lidí a v Karlovarském nebo Plzeňském kraji více než tři čtvrtiny lidí, na Vysočině je to 57 % a v Olomouckém kraji jen 53 % dotázaných.

Průzkum byl zrealizován v březnu 2023 na vzorku 1000 respondentů z celé České republiky. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Podle průzkumu společnosti VELUX Healthy Home Barometer 2022 trpí jeden ze tří Evropanů rizikem nevhodného vnitřního klimatu (které zahrnuje nedostatek denního světla, chlad, hluk, vlhkost a plísně). Konstantní příliv čerstvého vzduchu – ať už větráním, nebo kvalitní vzduchotechnikou – je základem zdravého prostředí v budovách. Lidské biorytmy i psychiku zároveň výrazně ovlivňuje i přirozené denní světlo.

O skupině VELUX

Již více než 80 let skupina VELUX pomáhá lidem proměnit vnitřní prostory budov pomocí denního světla a čerstvého vzduchu, které přivádí dovnitř střechou. Náš výrobní program zahrnuje střešní okna a světlíky, venkovní stínění na ochranu před horkem, dekorativní rolety a žaluzie, montážní doplňky a řešení pro chytrou domácnost. Vytvářením prosvětlenějších, zdravějších a udržitelnějších míst pro práci, učení, hru i zábavu zlepšujeme každodenní život lidem po celém světě. Pracujeme v globálním měřítku – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a po celém světě máme přibližně 11 500 zaměstnanců. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným zcela vlastněná neziskovými charitativními nadacemi (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodinou. Pro více informací navštivte www.velux.com.