Světlo a výhled

Víkendový dům v lůně přírody

Příroda doslova prorůstající stavební pozemek, nerušený výhled na Val d'Assu a genius loci byly základním předpokladem k vytvoření projektu mimořádného rekreačního domu architektů Domenica Benettiho a Massima Grigola. Klient si přál dům, kde se bude moci potkávat celá rozvětvená rodina. Architekti jeho přání splnili na výbornou – a rekreační dům je navzdory svému původnímu účelu obsazený téměř každodenně.

Místo: Roana, Italy

Investor: private

Architekti: Benetti Grigolo Architetti, Vicenza, Itálie

Realizace: 2019

Foto: Andrea Segliani

Investor a architekti se poznali při práci na projektu golfového klubu Asiago. Brzy zjistili, že mluví společnou řečí – řečí úcty k přírodě a tradici, obliby místních materiálů a lokální architektonické kultury. Slovo dalo slovo a zrodila se zakázka domu s výhledem.

„Zaměřili jsme se na hledání správného vztahu mezi budovou a přírodou i na využití typologií obsažených v místní architektuře a jejich následné přetvoření do moderního jazyka,“ vysvětluje architekt Domenico Benetti. „Studovali jsme lokální materiály, například různé druhy dřevěných obkladů, a objevovali krásu přírodních surovin.“

Výsledkem vzájemné spolupráce klienta a architektů je stavba, která navzdory svým velkým rozměrům plynule zapadá do okolní přírody. Potřebné zázemí autoři integrovali do svahu, díky čemuž nad terén vyčnívá jen nutná hmota obytných místností – pokaždé orientovaných k panoramatickému výhledu. Respekt k přírodě se projevil i ve způsobu řešení zahrady; proto zde najdete jen minimum zpevněných povrchů.

Nová cesta k tradici

Rozsáhlý výzkum architektů zaměřený na interpretaci tradiční architektury vyústil ve výběr pravoúhlé hmoty se šikmou střechou, obložené surovými modřínovými deskami a zbavené zbytečných retro dekorací. Pokud jde o řešení dispozic, rozhodli se architekti tradiční principy opustit. Ani rozměry pokojů, ani potřeba jejich uspořádání a vzájemných vztahů definovaných funkcí rekreačního sídla už neodpovídají historickým zvyklostem. Typická potřeba budovat sídlo jako ochranu před nepřízní počasí se změnila – dnes převládá touha klientů obývat krajinu, užívat si slunce, otevírat se přírodě.

Materiálům interiéru vládne dřevo. Je v projektu doslova všudypřítomné, a to ve všech podobách: venku syrové a bělené sluncem, uvnitř přirozeně medově zbarvené, v kontrastu s betonovými šedými stěnami koupelen a velkými zaskleními, jakož i moderním barevným nábytkem.

Kouzlení se světlem

Srdcem domu je velkorysý obývací pokoj, který je orientován právě s ohledem k výhledu na unikátní panorama. Předsazení střechy chrání vnitřní prostor před přehřátím. Lodžie sahá de facto až na terasu vyčnívající z hlavní hmoty domu. Plně prosklená fasáda tak rámuje krajinu jako obraz, zatímco střešní okna VELUX kompenzují ztrátu světla způsobenou stíněním lodžie. „Denní světlo je pro nás zásadní, zejména pokud jde o oživení interiéru nebo vytvoření hierarchie mezi místnostmi. Denní světlo umožňuje odhalit krásu dřeva, kamene nebo jakéhokoli jiného použitého materiálu,“ vysvětluje architekt projektu.

Hlavní obytný prostor je otevřený až do hřebene střechy – a umožňuje vizuální propojení se spacím patrem. Panoramatické schodiště a řada menších otvorů podél severní fasády spojují všechny tři výškové úrovně interiéru a pomáhají vnímat prostor jako jeden celek.

V kontrastu s otevřenými prostory denní části je celkem šest funkčně a útulně zařízených ložnic, každá s vlastní koupelnou a šatníkem. Ty v horním patře pod šikmou střechou jsou osvětlené shora, pomocí střešních oken. Jejich rozloha a umístění ale umožňuje výhledy do údolí, zatímco menší okna v koupelnách jsou umístěna výše, aby bylo zajištěno soukromí. „Klient dokonale pochopil unikátní krásu shora dopadajícího světla, naši snahu osvětlovat místnost od jejího nejvyššího bodu, odrážet světlo od stěn a projasnit strop v celé jeho výši,“ říká Domenico Benetti. „Navrhoval dokonce více střešních oken, ale na ně už nezbylo místo,“ usmívá se architekt.

Všechna okna se orientují k panoramatu – dům je z ostatních stran uzavřen tak, aby nedocházelo k optickému kontaktu se sousedy.

Příroda především

Celý projekt je promyšlen v každém detailu, snaha o soužití s přírodou nekončí u velkorysého výhledu. Krb není pouze nositelem atmosféry, používá se i na vytápění – spolu s hybridním kotlem poháněným tepelným čerpadlem a plynem. Fotovoltaické panely na střeše snižují závislost uživatelů domu na vnějších dodavatelích energií. Obvodové stěny mají výplň z tepelněizolačních cihel, konstrukce stavby je železobetonová. Vydatně izolovaná střecha je uzavřena plechovou krytinou. Celý dům je obložen modřínovými deskami, aby ještě zvýraznil záměr propojení objemné stavby s okolní přírodou.

 

 

Dokumentace:

Situace

Hlavní vchod do areálu je ze severu. Na zadní nádvoří mezi garáží a domem se jde po štěrkové cestě. Dřevěné palubky vedou návštěvníky k části domu orientované do údolí – s výhledy a pobytovou terasou.

+ Obr:

Světlíky za domem, které přivádějí denní světlo do podzemních prostor domu, jsou zakryty mléčným sklem a vytváří dojem ledové krusty.

Řez

Zatímco spodní venkovní prostor dům zanořuje do svahu, horní „paluba“ levituje nad krajinou.

Světlo je do domu přiváděno ze všech směrů, spojuje různé místnosti a výškové úrovně.

Půdorysy:

Podzemní podlaží

Hlavní hmota domu je rozšířena další obvodovou zdí, aby na severní straně bylo možné osadit zmíněné světlíky a přivést do podzemí dostatečné množství denního světla. Na jižní straně kopíruje terén a končí na okraji dřevěné terasy, zakleslé do svahu.

Přízemí

Denní část domu tvoří jedna spojená místnost. Prostory otevřené přes dvě podlaží se rozprostírají až po hřeben a jsou osvětleny shora.

První patro

V podkroví jsou umístěny pokoje s koupelnou. Jednu z ložnic lze pomocí otočných dřevěných panelů spojit s obývacím pokojem v přízemí.

Střešní rovina

Jižní střecha je osázena řadou solárních panelů střídavě se čtyřmi velkými okny VELUX. Menší okna pak prosvětlují koupelny podél severní fasády.

Pohled jižní

Jižní fasáda s panoramatickým oknem a terasami. Podzemní podlaží je zdola sotva viditelné, s výjimkou dřevěné paluby vyříznuté do svahu, která rozšiřuje spodní obytnou plochu směrem do krajiny.

Kolekci fotografií k této referenci je možné stáhnout zde.

Při zveřejnění fotografií z této reference vždy, prosím, uveďte jméno architekta a fotografa.

O společnosti VELUX

Již téměř 80 let skupina VELUX vytváří lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňuje jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny. V našem výrobním programu jsou střešní okna a výrobky pro prosvětlení ploché střechy i široká škála ozdobných prvků a žaluzií, rolet, instalačních řešení a inteligentních ovládacích prvků pro domácnosti. Tyto produkty přispívají k zajišťování zdravého a udržitelného prostředí v interiérech pro práci a studium i hru a potěšení. Fungujeme globálně – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a na celém světě zaměstnáváme na 9 500 lidí. Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, jejíž akcie drží několik nadací a rodina. Další informace naleznete na webových stránkách www.velux.cz.